Produksjon av rødt kjøtt blir typisk utropt som verstingen, men det finnes også kjøttproduksjon som er gunstig for klimaet , forklarer professor . Nå går klima – og miljøminister Vidar Helgesen (H) ut og ber deg kutte i. Jeg sier ikke at vi kommer til å legge inn ekstra skatt på kjøtt , men som . Spiser du kjøtt fra sau og storfe, er det bra for miljøet, fordi de spiser gress. Vi spiser stadig mer kjøtt i Norge, selv om klimaet lider under det.

Det at kjøtt , melk og egg gir utslipp av klimagasser er ikke noe nytt. Vi har sett på de viktigste mytene om norsk kjøttproduksjon. Verre for klimaet , men bedre for matsikkerheten. De hevder også at kjøttproduksjon bidrar til å ødelegge jordas klima. Tekst Dag Viljen Poleszynski Foto Camilla . Reduksjon av kjøttforbruket og spesielt kjøttfri mandag framholdes stadig oftere som et viktig klimatiltak.

NRK Dagsnytt ville undersøke . Mange vet nå at en nedgang i kjøttforbruket vil ha en positiv klima – og helseeffekt.

Derfor er også kjøttindustrien på vei inn i en omdømmekrise, . En reduksjon i kjøttforbruket vil være et effektivt tiltak for et mindre klimabelastende kosthol enten det fører til redusert produksjon av kjøtt innenfor eller utenfor . Vi fristes til å spise stadig mer kjøtt , uten å forstå hvor negativt det er for miljø og klima. Denne oppgaven ser på hvilken effekt innføringen av klimaavgifter på kjøtt har på etterspørselen etter kjøtt og hvordan avgiftene vil påvirke klimagassutslippene . Klimagasser i forbindelse med kjøttproduksjon er i stor grad knyttet til metan fra fordøyelsen til drøvtyggere og lystgass fra husdyrgjødsel. Nå gjelder det å oversette dette i . Slipper ut mindre metan og lystgass fra husdyrgjødsel. KLIMAAVTRYKK FRA KJØTTPRODUKSJON.

Jeg opplever at man nærmest driver kampanjer mot kjøttproduksjon både i. Kjøtt fra svin og fjørfe. VELG RIKTIG: Spis mindre kjøtt , men skal du spise det, så velg norsk utmarksbasert rødt og helst. Det er bra for helsen, klimaet og dyrene. Husdyrnæringen står for prosent av de globale klimagassutslippene – mer enn alle former for transport til sammen. Hvis vi spiser mindre kjøtt og kaster mindre mat, kan de globale klimagassutslippene fra matproduksjon reduseres vesentlig.

Mindre kjøtt : Vi bør spise mindre rødt kjøtt , både av hensyn til klima og til helsa. Feil på feil om kjøtt og forbruk, skriver Trine Thorkildsen fra . Første steg, bør være å kutte ned på kjøtt fra okse og ku, da det utvilsomt er verstingene for klimaet.

For å sammenligne: Du kan spise kylling . Den økte etterspørselen etter kjøtt krever stadig større landareal til beitemark for kveg, som bokstavelig talt spiser seg inn i regnskogen fordi store skogområder . Fagsjef Bærekraft, miljø og klima , Animalia. Det kan gi nedgang i kjøttproduksjon fra den norske NRF-kua. I fjor ble det produsert 344.

Et så høyt masseforbruk av kjøtt er et problem for klimaet og verdens . På oppdrag fra Grønn skattekommisjon har NIBIO analysert effekten av tiltak for å redusere klimautslipp knyttet til rødt kjøtt. Norge er i verdenstoppen for klimavennlig kjøttproduksjon.